မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသော Custom Clearance လုပ်ငန်းစဉ်များ


မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီမှ ဆိပ်ကမ်းလိုအပ်ချက်အထွေထွေကို လူကြီးမင်း တို့ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း မဖြစ်စေရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အသင့်ရှိနေပါပြီ။
ကျွနု်ပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ……..
 ပစ္စည်းများတင်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီစီစဉ်ပေးခြင်း၊ ( လိုအပ်ပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်လျောက်ထားခြင်း)
 ပစ္စည်းများရောက်ရှိပါက အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းထုန်ယူပေးခြင်း၊
 အကောက်ခွန် အယူခံ ကိစ္စရပ်များ
နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့်
 လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ဂိုဒေါင်ဌားရမ်းရန် မလိုေတော့ပဲ တင်သွင်းရောက်ရှိလာသော ပစ္စည်းများကို မိမိတို့ warehouse များတွင် ထိမ်းသိမ်းပေးပြီး မြို့တွင်းဆိုင်ရောက်နှင့် နယ်ကားဂိတ် အရောက် Deliver လုပ်ပေးခြင်း။
 လူကြီးမင်းတို့ ဝယ်ယူမည့်နိုင်ငံမှ Containerတင်ပေးခြင်း၊ ( Ex-Work) သဘောၤလိုင်း ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ လေဆိပ်နှင့် နယ်စပ်ပေးပို့လိုသော ပစ္စည်းများအတွက် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
အထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သူနှင့်မှ မတူသောဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
Advantages
 ဝန်ထမ်းစရိတ်များ လျော့ကျလာမည်။
 Warehouse ဌါးရမ်းခများ လျော့ကျလာမည်။
 Admin expense များ လျော့ကျလာမည်။
 မမျှော်မှန်းနိုင်သော ပြဿများ မရင်ဆိုင်ရေတော့ပါ။
 ပစ္စည်း Damage မရှိတော့ပါ။
 ပစ္စည်း Loss မရှိတော့ပါ။
 ပစ္စည်း အဝင်/အထွက်စာရင်း မကိုက်ညီမှုမရှိတော့ပါ။
 သင်သည် Unit expense detail တွက်ထားလျှင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါမည်။
It is for sure, our services fees are less than what you have spent on those processes.
“YOU JUST BUY AND SELL, THE REST, REST ON US”