မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော Furniture & Home Decoration ပစ္စည်းများ

အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။          လူကြီးမင်းအားလုံးကို အမှတ် (၅၀၄)/(၅၀၆) ၊ ၄ လွှာ , ကုန်သည်လမ်းထောင့်နှင့် ၃၉ လမ်း၊ ကျောက်တံတာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ( Map- https://goo.gl/maps/7ig5pcZ1WaryCEdW7 )တွင်တည်ရှိသော  မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီ၏ Manuf [......]

Read More